Konferensen för stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS-konferensen)

Ledamöter från riksdagen deltar i konferensen för stabilitet, ekonomiska samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen, 22–23 februari. 

Konferensen ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs, i syfte att främja interparlamentariskt samarbete och demokratiskt ansvarsutkrävande när det gäller ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU. SESS-konferensen hålls två gånger per år.

Ledamöter