EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 26 november 2021

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2021/22:14


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-11-26 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Transport-, telekommunikations- och energifrågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 11 juni 2021
  Återrapport från informellt möte i rådet den 22 september
  Återrapport från extrainsatt möte i rådet den 26 oktober 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 december 2021
 2. Transport-, telekommunikations- och energifrågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 4 juni 2021
  Återrapport från informellt videomöte den 14 oktober 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 december 2021
 3. (ca kl. 09.50) Transport-, telekommunikations- och energifrågor
  Statsrådet Mikael Damberg
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 december 2021
 4. (ca kl. 10.00) Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Anna Hallberg
  Återrapport från möte i rådet den 11 november 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 november 2021
 5. (ca kl. 10.15) Utbildning, ungdom, kultur och idrott 
  Utbildningsminister Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 17-18 maj 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 november 2021
 6. (ca kl. 10.30) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från möte i rådet den 17-18 maj 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 29-30 november 2021
 7. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 19 november, samt uppteckningar från sammanträdet den 12 november 2021.
 8. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 december 2021 kl. 10.30 i Andrakammarsalen och behandlar:
  * Europeiska revisionsrättens årsrapport 2020