EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 14 januari 2022

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2021/22:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2022-01-14 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 januari 2022

 3. (ca kl. 09.30) Jordbruks- och fiskefrågor
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg
  Återrapport från möte i rådet den 12-14 december 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 januari 2022

 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 15 och 17 december 2021
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 21 januari 2022 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor