EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 13 maj 2022

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2021/22:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2022-05-13 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från möte i rådet den 21 mars 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 maj 2022
 2. (ca kl. 09.30) Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den den 11 april 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 maj 2022
 3. (ca kl. 10.15) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2021
  Återrapport från informellt möte den 6-7 mars 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 maj 2022
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 29 april och 2 maj, samt uppteckningar från sammanträdet den 29 april 2022.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 20 maj 2022 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Jordbruks- och fiskefrågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor