EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 20 maj 2022

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2021/22:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2022-05-20 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Mikael Damberg
  Återrapport från extrainsatt videomöte den 3 maj 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 maj 2022
 2. (ca kl. 09.30) Jordbruks- och fiskefrågor
  Statsrådet Anna-Caren Sätherberg
  Återrapport från möte i rådet den 7 april 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 maj 2022
 3. (ca kl. 10.00) Allmänna frågor
  Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson
  Återrapport från möte i rådet den 12 april 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 maj 2022
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 13 maj, samt uppteckningar från sammanträdet den 2 maj 2022.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 maj 2022 kl. 10.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor - sammanhållning
  Transport-telekommunikations- och energifrågor
  * Utrikes frågor - handel