EU-nämndens sammanträde

10.00 onsdag 25 maj 2022

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2021/22:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2022-05-25 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Anna Hallberg
  Återrapport från informellt ministermöte den 13-14 februari 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 juni 2022
 2. (ca kl. 10.20) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statssekreterare Oskar Magnusson
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2021
  Återrapport från informellt ministermöte den 28 februari-1 mars 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 juni 2022
 3. (ca kl. 10.35) Transport-, telekommunikations- och energifrågor
  Statssekreterare Per Callenberg
  Återrapport från möte i rådet den 3 december 2021
  Återrapport från informellt ministermöte den 9 mars 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 juni 2022
 4. (ca kl. 11.00) Transport-, telekommunikations- och energifrågor
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 9 december 2021
  Återrapport från informellt ministermöte den 21-22 februari 2022
  Återrapport från informellt videomöte den 8 april 2022
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 juni 2022
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2022.
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum måndagen den 30 maj 2022 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  *Europeiska rådet