EU-nämndens sammanträde

12.30 tisdag 12 oktober 2021

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2021/22:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-10-12 kl. 12:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Återrapport från EU:s toppmöte med länderna på västra Balkan 
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från EU:s toppmöte med länderna på västra Balkan den 6 oktober
 2. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Vid mötet kan 17 ledamöter delta fysiskt i salen.

  Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 15 oktober 2021 kl. 10.15 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor