EU-nämndens sammanträde

10.15 fredag 15 oktober 2021

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2021/22:7


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-10-15 kl. 10:15
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 12 juli 2021
  Återrapport från extrainsatt videomöte den 17 augusti
  2021
  Återrapport från informellt ministermöte den 3 september 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 oktober 2021
 2. (ca. kl. 11.15) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 21 september 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 oktober 2021
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 8 och 12 oktober 2021, samt uppteckningar från sammanträdena den 1 och 5 oktober 2021. 
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 14.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet