Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2021/22:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:16
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: RÖ 5-38 Digitalt deltagande

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Generaldirektör Peter Ekborg

3. Arbetsrätt (AU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete
Subsidiaritetsprövning. Beredning, ev. beslut
Föredragande: MS

5. Fråga om utskottsinitiativ om en översyn av bosättningslagen
Beredning, ev. beslut
Föredragande: CK

6. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av prel. ärendeplan

- Anmälan av uppdaterad PM om utredningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 11.00

Bilagor


3. Motionshäfte, Föredragnings-PM
4. Förslag COM(2021) 762, Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Regeringens bedömning, Föredragnings-PM
5. Förslag till utskottsinitiativ
6. Sammanträdesplan nr.16, Prel. ärendeplan, PM