Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2021/22:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:32
Datum och tid: 2022-05-17 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (AU12)
Fortsatt beredning: anmälan av yttrande från utbildningsutskottet
Prop. 2021/22:176 och motion
Föredragande: BL

3. Genomförande av balansdirektivet (AU14)
Beredning
Prop. 2021/22:175 och motioner
Föredragande: CK

4. Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AU15)
Beredning
Prop. 2021/22:216 och motioner
Föredragande: MB

5. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2021/22:99 och motioner
Föredragande: Kanslichefen

6. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Skr. 2021/22:101
Föredragande: Kanslichefen

7. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen
Anmälan av AU-Hänt

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00

Bilagor