Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: RÖ7-41 OBS! Digitalt sammanträde

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens initiativ Det nya europeiska Bauhaus
Överläggning COM(2021) 573
Bostadsminister Johan Danielsson

4. Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer (CU14)
Beredning 2
Skr. 2021/22:24 och motioner
Föredragande: JW

5. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU7)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: MK

6. Associationsrätt (CU11)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: RH

7. Fastighetsrätt (CU9)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: Sjö

8. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:1100 av Magdalena Schröder (M), motion 2021/22:3404 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP) och motion 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L) yrk. 80 till finansutskottet
Föredragande: RH

9. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 92 från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: JW

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 9.30

Bilagor