Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:30
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (CU20)
Beredning 2
Prop. 2021/22:198 och motioner
Fråga om mottagande av motioner från justitieutskottet
Föredragande: MK

3. Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet (CU23)
Beredning 2
Prop. 2021/22:197 och motion
Föredragande: RH

4. En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn (CU32)
Beredning 1
Prop. 2021/22:149 och motioner
Föredragande: Sjö

5. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99 och motioner
Föredragande: Sjö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2022 kl. 9.30

Bilagor