Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:31
Datum och tid: 2022-05-12 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (CU18)
Justering
Prop. 2021/22:117
Föredragande: LG

3. Ett moderniserat konsumentskydd (CU19)
Justering
Prop. 2021/22:174 och motioner
Föredragande: Sjö

4. En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn (CU32)
Beredning 2
Prop. 2021/22:149 och motioner
Föredragande: Sjö

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 9.30

Bilagor