Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Civilutskottet 2021/22:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:32
Datum och tid: 2022-05-19 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (CU20)
Justering
Prop. 2021/22:198 och motioner
Föredragande: MK

3. Hittegods i kollektivtrafiken (CU21)
Justering
Prop. 2021/22:218
Föredragande: Sjö

4. Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet (CU23)
Justering
Prop. 2021/22:197 och motion
Föredragande: RH

5. Tryggare bostadsrätt (CU24)
Beredning 3
Prop. 2021/22:171 och motioner
Föredragande: MA

6. En ny lag om företagsrekonstruktion (CU22)
Beredning 2
Prop. 2021/22:215 och motioner
Föredragande: RH

7. Certifierade byggprojekteringsföretag en mer förutsägbar byggprocess (CU35)
Beredning 2
Prop. 2021/22:212 och motioner
Föredragande: LG

8. Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (CU27)
Beredning 1
Prop. 2021/22:226 och motion
Föredragande: MA

9. Vägar till hållbara vattentjänster (CU29)
Beredning 1
Prop. 2021/22:208 och motioner
Föredragande: JW

10. Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut (CU30)
Beredning 1
Prop. 2021/22:206
Föredragande: RH

11. Förslag till ändring av direktiv om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut. Fråga om att begära information om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.
COM(2022) 204
Föredragande: SD/LG

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00

Bilagor