Försvarsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2021/22:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:3
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: FRA, Lovön

1. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet
Generaldirektör Björn Lyrvall med medarbetare

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 10.00

Bilagor