Försvarsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2021/22:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:33
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om bilateralt internationellt samarbete
- Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2022 kl. 08.00

Bilagor