Försvarsutskottets sammanträde

08.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2021/22:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:34
Datum och tid: 2022-05-12 08:00
Plats: Andrakammarsalen (kl. 08.00, punkt 1-2), RÖ5-32 (kl. 10.00, punkt 3-11)

1. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
- Statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet
- Generalmajor Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
- Statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsdepartementet
- Generalmajor Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten

3. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 17 maj 2022
- Statssekreterare Jan-Olof Lind

4. Information av Försvarsdepartementet om regeringens förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i EU 2023 och om de svenska prioriteringarna inom utskottets beredningsområde
- Statssekreterare Jan-Olof Lind

5. Justering av protokoll

6. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet, beslut om yttrande
Prop. 2021/22:99
Föredragande: MB

7. Årsredovisning för staten för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet, beslut om yttrande
Skr. 2021/22:101
Föredragande: ML

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00

Bilagor