Finansutskottets sammanträde

14.00 måndag 22 november 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:17
Datum och tid: 2021-11-22 14:00
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Statens budget 2022 Rambeslutet (FiU1)
Justering
Propositioner: 2021/22:1, 16, 20, 25, 33, 34, motioner, yttranden från andra utskott
Föredragande: ACT, HH, KS, CR, CK

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Tisdag 23 november kl. 10.30

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2021/22:FiU1