Finansutskottets sammanträde

10.30 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:18
Datum och tid: 2021-11-23 10:30
Plats: RÖ 9-54

1. Riksbankens syn på ny riksbankslag
Information
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson

2. Riksbankens och riksbanksfullmäktiges syn på regler och riktlinjer för ledande befattningshavares innehav av finansiella instrument
Information
Riksbankschef Stefan Ingves, Susanne Eberstein ordförande och Michael Lundholm, vice ordförande i riksbanksfullmäktige

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (FiU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:11, motioner
Föredragande: CK, MP

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 25 november kl. 10.30

Bilagor


1. PM om regelverket, Bilaga, Ev. PPT-bilder delas senare
2. PM Riksbanken
4. Protokoll 2021/22:16
5. Utkast till betänkande 2021/22:FiU15