Finansutskottets sammanträde

10.00 måndag 10 januari 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:26
Datum och tid: 2022-01-10 10:00
Plats: RÖ 9:54

1. Medgivande att delta på distans

2. Taxonomin
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Torsdag 13 januari kl. 10.30

Bilagor


2. Underlag delas senare