Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:27
Datum och tid: 2022-01-13 10:30
Plats: RÖ 9-54

1. Medgivande att delta på distans

2. Taxonomin
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 18 januari kl. 10.30

Bilagor


2. ÖverläggningsPM