Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:28
Datum och tid: 2022-01-20 10:30
Plats: RÖ 9:54

1. Medgivande att delta på distans

2. Förslag om en europeisk gemensam kontaktpunkt för finansiell och icke-finansiell information (Esap)
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger
COM(2021) 723, 724, 725

3. Ändrade regler om marknader för finansiella instrument (MiFIR)
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger
COM(2021) 726, 727

4. Ändrade regler om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD)
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger
COM(2021) 721

5. Ändrade regler om europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF)
Överläggning
Finansmarknadsminister Max Elger
COM(2021) 722,

6. Med anledning av förslag om elskatten
Information
Finansminister Mikael Damberg
Statssekreterare Fredrik Olovsson

7. Anmälningar

8. Justering av protokoll

9. Ändringar i EU:s kapitaltäckningsregelverk
Subsidiaritetsprövning
COM(2021) 665
Föredragande: CK

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdag 25 januari kl. 10.30

Bilagor


2. Fakta-PM 28 om Esap, PPT (avser även punkterna 3-5)
3. Fakta-PM 31 om MiFIR
4. Fakta-PM 29 om AIFMD
5. Fakta-PM 30 om ELTIF
6. PPT
8. Protokoll nr 2021/22:26 och 27
9. FöredragningsPM