Finansutskottets sammanträde

10.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:63


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:63
Datum och tid: 2022-05-10 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2021
Riksbankens direktion och opponenterna John Hassler, professor vid Institutet för Internationella Ekonomiska Studier (IIES) Stockholms universitet och
Christina Nyman, chefsekonom vid Svenska Handelsbanken

2. Nästa sammanträde
Torsdag 12 maj kl. 10.30

Bilagor


1. Program, presentationer, Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2021