Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:64


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:64
Datum och tid: 2022-05-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Reduktionsplikten
Information
Per Callenberg, statssekreterare Infrastrukturdepartementet

2. Energiskattedirektivet
Information
Tora Hansjons, statssekreterare Finansdepartementet

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter (FiU32)
Justering
Prop. 2021/22:169
Föredragande: EJ, CK

6. En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (FiU36)
Justering
Prop. 2021/22:74, motion
Föredragande: EJ

7. Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (FiU27)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:225, motion
Föredragande: MP

8. Idéburen välfärd (FiU28)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:135, motioner
Föredragande: ACT, EJ

9. Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (FiU33)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:146
Föredragande: CK

10. Ändrade regler om säkerställda obligationer (FiU37)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:76, motion
Föredragande: CR

11. Betaltjänstfrågor – några förtydliganden (FiU38)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:202
Föredragande: CH

12. Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete (FiU43)
Fortsatt beredning
Skr. 2021/22:54
Föredragande: CK

13. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021 (FiU42)
Beredning
Skr. 2021/22:104
Föredragande: PE

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Tisdag 17 maj kl. 10.00 öppen utfrågning

Bilagor


1 och 2. Eventuellt underlag delas senare
3. Inkommen skrivelse (dnr. 1854-2021/22)
4. Protokoll nr. 2021/22:62 och 63
5. Förslag till betänkande 2021/22:FiU32
6. Förslag till betänkande 2021/22:FiU36
7. Utkast till betänkande 2021/22:FiU27
8. Utkast till betänkande 2921/22:FiU28, yttrande SoU5y (ej trycklovat)
9. Förslag till betänkande 2021/22:FiU33
10. Förslag till betänkande 2021/22:FiU37
11. Förslag till betänkande 2021/22:FiU38
12. Förslag till betänkande 2021/22:FiU43
13. Föredragnings-PM