Finansutskottets sammanträde

10.00 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:65


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:65
Datum och tid: 2022-05-17 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådets ordförande presenterar rapporten
Riksrevisor Helena Lindberg ger Riksrevisionens syn på rapporten
Finansminister Mikael Damberg ger regeringens syn på rapporten

2. Nästa sammanträde
Torsdag 19 maj kl. 10.30

Bilagor


1. Program, Finanspolitiska rådet rapport, presentationer