Finansutskottets sammanträde

10.30 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2021/22:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:7
Datum och tid: 2021-10-12 10:30
Plats: RÖ 9:54

1. Medgivande att delta på distans

2. Taxonomin
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

3. Status i förhandlingarna om DORA-förordningen
Information
Statssekreterare Ulf Holm

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (FiU7)
Justering
Prop. 2020/21:206
Föredragande: EJ

7. Riksrevisorns årliga rapport 2021 (FiU9)
Justering
Redog. 2020/21:RR5
Föredragande: KS

8. Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter (FiU12)
Beredning
Skr. 2020/21:218, motioner
Föredragande: CR

9. Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (FiU13)
Beredning
Prop. 2021/22:8
Föredragande: CH

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Torsdag 14 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Överläggnings-PM, PPT (avser även punkt 3)
4. Protokoll nr. 2021722: 5 och 6
5. Hemlig handling, minnesanteckningar från Ekofinrådets informella möte i Ljubljana den 10-11 september finns på kansliet
6. Förslag till betänkande 2021/22:FiU7
7. Förslag till betänkande 2021/22:FiU9
8. Föredragnings-PM, motioner: 2021/22:982 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M), 2021/22:1153 av Robert Halef m.fl. (KD)
9. Föredragnings-PM