Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Justitieutskottet 2021/22:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:28
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (kl. 10.30)

2. Justering av protokoll

3. Sekretess för ljuddämpare (JuU32)
Justering
Proposition 2021/22:185
Föredragande: EÖ

4. Effektivare bevisupptagning inom EU (JuU36)
Justering
Proposition 2021/22:142
Föredragande: MG

5. Skärpta straff för knivbrott (JuU38)
Justering
Proposition 2021/22:192 och motioner
Föredragande: EÖ

6. Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (JuU39)
Justering
Proposition 2021/22:194
Föredragande: RH

7. Skärpt straff för gravfridsbrott (JuU43)
Justering
Proposition 2021/22:195 och motioner
Föredragande: EL

8. Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk (JuU7y)
Yttrande till socialförsäkringsutskottet
Justering
Proposition 2021/22:224 och motioner
Föredragande: MP

9. En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (JuU35)
Fortsatt beredning
Proposition 2021/22:186 och motioner
Föredragande: EL

10. Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)
Fortsatt beredning
Proposition 2021/22:172 och motioner
Föredragande: MG

11. Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare (JuU47)
Beredning
Proposition 2021/22:227
Föredragande: EÖ

12. Fråga om utskottsinitiativ om straffrättsliga åtgärder mot aktivister som blockerar vägar m.m. (JuU54)
Beredning
Föredragande: RH

13. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2021/22:99 och motion
Föredragande: MP

14. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2021/22:101
Föredragande: MP

15. Information om förslag till ändringar i Eurojustförordningen rörande insamling, bevarande och analys av bevisning om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Skriftlig information från Justitiedepartementet
Informations-PM
COM(2022) 187
Rådsdokument
Föredragande: SD

16. EU-frågor

17. Kanslimeddelanden

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2021/22:27
Utkast till betänkande 2021/22:JuU32
Utkast till betänkande 2021/22:JuU36
Utkast till betänkande 2021/22:JuU38
Utkast till betänkande 2021/22:JuU39
Utkast till betänkande 2021/22:JuU43
Utkast till yttrande 2021/22:JuU7y
Utkast till betänkande 2021/22:JuU35
Utkast till betänkande 2021/22:JuU37
PM och recit
PM och recit
PM
PM
PM, COM(2022) 187 och Rådsdokument
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 11
Förfrågan om besök från Kazakstan
Program besök från Kazakstan