Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Justitieutskottet 2021/22:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:29
Datum och tid: 2022-05-19 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Vårändringsbudget för 2022 (JuU8y)
Information från Polismyndigheten och Justitiedepartementet
Fortsatt beredning av yttrande till finansutskottet
Proposition 2021/22:99 och förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: MP

2. Justering av protokoll

3. Terrorism (JuU29)
Justering
Motioner
Föredragande: MP

4. Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)
Justering
Proposition 2021/22:131 och motioner
Föredragande: RH

5. En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (JuU31)
Justering
Proposition 2021/22:133 och motioner
Föredragande: MP

6. En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (JuU35)
Justering
Proposition 2021/22:186 och motioner
Föredragande: EL

7. Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)
Justering
Proposition 2021/22:172 och motioner
Föredragande: MG

8. Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (JuU40)
Justering
Proposition 2021/22:194 och motioner
Föredragande: MEK

9. Tillfälligt omhändertagande vid misskötsamhet av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda (JuU21)
Justering
Proposition 2021/22:193
Föredragande: MP

10. Fråga om utskottsinitiativ om åtgärder mot personer som blockerar vägar (JuU54)
Fortsatt beredning
Föredragande: RH

11. Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen (JuU33)
Beredning
Proposition 2021/22:233 och motioner
Föredragande: MEK

12. Registrering av kontantkort och tydligare regler om utlämnande av uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU34)
Beredning
Proposition 2021/22:183 och motioner
Föredragande: EL

13. Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar (JuU41)
Beredning
Proposition 2021/22:231 och motioner
Föredragande: EÖ

14. Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja (JuU42)
Beredning
Proposition 2021/22:196 och motioner
Föredragande: MG

15. Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad brottslighet (JuU45)
Beredning
Skrivelse 2021/22:205 och motioner
Föredragande: MEK

16. Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Fråga om yttrande till socialutskottet
Beredning
Skrivelse 2021/22:230 och motion
Föredragande: TL

17. EU-frågor

18. Kanslimeddelanden

19. Övriga frågor

20. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 11.00.

Bilagor


Recit, förslag till utskottsinitiativ, PU från FiU
Protokoll 2021/22:28
Utkast till betänkande 2021/22:JuU29
Utkast till betänkande 2021/22:JuU30
Utkast till betänkande 2021/22:JuU31
Utkast till betänkande 2021/22:JuU35
Utkast till betänkande 2021/22:JuU37
Utkast till betänkande 2021/22:JuU40
Utkast till betänkande 2021/22:JuU21
Utkast till betänkande 2021/22:JuU54 (skickas ut under morgondagen)
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM och motion 2021/22:4733
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser