Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Prel. justering
Proposition 2021/22:1 och motioner
Föredragande: MP

3. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 16 från konstitutionsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 december 2021 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2021/22:7
Utkast till betänkande 2021/22:JuU1
Motion 2020/21:3272