Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:13
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Riksrevisionens rapport om myndigheters service till
enskilda som inte kan eller vill vara digitala (KU7)

Beredning
Skr. 2021/22:12 och motioner
Föredragande: UJJ

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Information
Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 11.15
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Redog. 2020/21:RS1
Föredragande: LW

5. Fråga om utskottsinitiativ om överklagande och
återföring av mandat
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: LW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM och motioner
4. Utkast och PM
5. PM
6. Se särskild föredragningslista