Konstitutionsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 januari 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:22
Datum och tid: 2022-01-13 10:00
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets vice ordförande Jan Ericson

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. En konsultationsordning i frågor som rör
det samiska folket (KU4)

Justering
Prop. 2021/22:19 och motioner
Föredragande: KÖ

6. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Justering
Redog. 2021/22:JO1
Föredragande: KD

7. Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal
och regional nivå i ett annat land (KU9)

Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:44 och motion
Föredragande: KD

8. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU33)
Beredning
Motioner
Föredragande: MR, ACB

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5-6. Förslag
7-8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista