Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:23
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Riksrevisionens rapport om myndigheters service till
enskilda som inte kan eller vill vara digitala (KU7)

Justering
Skr. 2021/22:12 och motioner
Föredragande: JD

3. Valfrågor (KU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

4. Offentlig förvaltning (KU27)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Förslag
3-4. KansliPM och motioner (delas endast digitalt)
5. Se särskild föredragningslista