Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:24
Datum och tid: 2022-01-20 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Valmyndighetens verksamhet och förutsättningar
inför kommande val
Information
Företrädare från Valmyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal
och regional nivå i ett annat land (KU9)

Justering
Prop. 2021/22:44 och motion
Föredragande: KD

6. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU33)
Justering
Motioner
Föredragande: MR, ACB

7. Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern
bevakar statens rätt
(KU18)
Beredning
Prop. 2021/22:68
Föredragande: MR

8. Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd
i riksdagen och dess myndigheter (KU19)

Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet
Beslut
Framst. 2021/22:RS5
Föredragande: KÖ

9. Ändringar i ersättningslagen (KU22)
Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet
Beslut
Framst. 2021/22:RS2
Föredragande: CR

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5-6. Förslag
7-9. KansliPM
10. Se särskild föredragningslista