Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:4
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Ev. medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: LW

5. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:2 och motion
Föredragande: LW

6. Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och
Försvarets radioanstalt
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Beredning
Prop. 2020/21:224 och motioner
Föredragande: MR

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4. KansliPM och motioner
5. KansliPM och motion
6. KansliPM och motioner
7. Se särskild föredragningslista