Konstitutionsutskottets sammanträde

13.00 måndag 9 maj 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:49
Datum och tid: 2022-05-09 13:00
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Granskning av regeringen

Bilagor


1. - Schema
- Utkast till ärendeplan och sammanträdesplan
(delas vid sammanträde)
2. Protokoll
3. Se särskild föredragningslista