Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:5
Datum och tid: 2021-10-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Ev. medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. 2019 år riksdagsöversyn (KU3)
Fortsatt beredning
Framst. 2020/21:RS5
Föredragande: JJ, KD

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


3. KansliPM
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista