Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:50
Datum och tid: 2022-05-10 09:00
Plats: Se bilaga under punkt 1 kallelse 2021/22:49

1. Granskning av regeringen

2. Kommunala och regionala frågor (KU34)
Justering
Motioner
Föredragande: KL

3. Val och beslut i kommuner och regioner (KU36)
Justering
Prop. 2021/22:125 och motioner
Föredragande: KL

4. En skyldighet att lämna uppgifter till
Institutet för mänskliga rättigheter (KU38)
Fortsatt beredning
Prop 2021/22:164
Föredragande: KD

5. En ny riksbankslag (KU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:41 och motion
Föredragande: ACB

6. Utvecklingen på it-området när det gäller integritet
och ny teknik (KU43)
Beredning
Skr. 2021/22:203
Föredragande: FP

7. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:2980
av Christian Carlsson (KD) yrkande 2
från justitieutskottet
Föredragande: KÖ

8. Indelning i utgiftsområden (KU42)
Fråga om att ge miljö- och jordbruksutskottet och
näringsutskottet tillfälle att yttra sig över
prop. 2021/22:100 p 2 och 3
Föredragande: LW

9. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU41)
Beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: JJ

10. Riksdagen under coronapandemin 2020 (KU23)
Fortsatt beredning
Framst. 2021/22:RS6
Föredragande: JJ

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2-3. Förslag
4-5. Utkast
6. KansliPM
7. KansliPM och motion
8-9. KansliPM
10. Utkast