Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:51
Datum och tid: 2022-05-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
Fråga om yttrande till civilutskottet
Prop. 2021/22:229
Föredragande: KÖ

5. Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna
flaggdagarna (KU39)
Beredning
Prop. 2021/22:232
Föredragande: LW

6. Sekretess hos två kommissioner (KU24)
Beredning
Prop. 2021/22:235
Föredragande: FP

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista