Konstitutionsutskottets sammanträde

10.00 tisdag 17 maj 2022

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2021/22:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:52
Datum och tid: 2022-05-17 10:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En ny riksbankslag (KU15)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:41 och motion
Föredragande: ACB

4. Fri- och rättigheter m.m. (KU29)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

5. Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna
flaggdagarna (KU39)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:232 och motioner
Föredragande: LW

6. Indelning i utgiftsområden (KU42)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:100 p 2 och 3
Föredragande: LW

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Utkast
5. KansliPMoch motioner
6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista