Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 januari 2022

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:12
Datum och tid: 2022-01-18 11:00
Plats: Digitalt möte

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:11 av den 11 januari 2022

3. Information från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi informerar om aktuella spelfrågor

Promemoria

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari 2022 kl. 09.30

Bilagor