Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 maj 2022

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:29
Datum och tid: 2022-05-10 11:00
Plats: RÖ 7-35

        1. Justering av protokoll
         Protokoll 2021/22:28 av den 28 april 2022
        2. Skrivelse 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 (KrU6y)
         Yttrande till socialutskottet
         Justering

         Skrivningsförslag
         Föredragande: Ann Aurén
        3. Uppföljning av delar av svenska friluftslivspolitiken
         Uppföljningsgruppens ordförande Ann-Britt Åsebol presenterar gruppens bedömningar
        4. Inkomna skrivelser
         Dnr 1912-2021/22
         Dnr 1916-2021/22
         Dnr 1942-2021/22
         Dnr 1943-2021/22
        5. Övriga frågor
        6. Nästa sammanträde
         Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 09.30


         Bilagor