Kulturutskottets sammanträde

09.30 torsdag 19 maj 2022

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:30
Datum och tid: 2022-05-19 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:29 av den 10 maj 2022

2. Information från Myndigheten för stöd till trossamfund
Direktör Isak Reichel informerar

3. Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (KrU10)
Beredning

Proposition
Motion
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Proposition 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

5. Skrivelse 2021/22:101 Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 maj 2021 kl. 11.00


Bilagor