Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 november 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:7
Datum och tid: 2021-11-23 11:00
Plats: Andrakammarsalen (Fysiskt möte)

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:6 av den 16 november 2021

2. Förslag till beslut om ett Europaår för ungdomar 2022
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar om regeringens bedömning när det gäller subsidiaritetsprövning av förslag till beslut om ett Europaår för ungdomar 2022 COM(2021) 634

EU-dokument
Faktapromemoria

3. Resolution om resultatet av den 8:e cykeln av EU:s ungdomsdialog
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

4. Slutsatser om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2019-2021)
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

5. Resolution om arbetsplanen för EU:s ungdomsstrategi (2022-2024)
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

6. Slutsatser om upprätthållande och skapande av medborgerliga utrymmen för ungdomar där ett meningsfullt ungdomsdeltagande underlättas
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

7. Resolution om huvuddragen i en europeisk modell för idrott
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

8. Slutsatser om livslång fysisk aktivitet
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

9. Slutsatser om kultur, arkitektur och bebyggd miljö av hög kvalitet som centrala inslag i det nya europeiska Bauhausinitiativet
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

10. Beslut om ett Europaår för ungdomar 2022
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

11. Information inför ministerrådsmöte (ungdom)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Promemoria
EU-dokument

12. Information inför ministerrådsmöte (kulturarv)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Promemoria
EU-dokument

13. Information inför ministerrådsmöte (idrott)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Promemoria
EU-dokument

14. Förslag till beslut om ett Europaår för ungdomar 2022
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2021) 634

Promemoria
EU-dokument
Faktapromemoria
Föredragande: Ralph Hermansson

15. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag skickas ut sen eftermiddag måndagen den 22 november
Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Ralph Hermansson

16. Inkomna skrivelser
Dnr 537-2021/22
Dnr 607-2021/22

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 november 2021 (tid meddelas senare)

Bilagor