Kulturutskottets sammanträde

09.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:8
Datum och tid: 2021-11-25 09:00
Plats: RÖ 4-43 (Socialförsäkringsutskottets sessionssal)

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2021/22:7 av den 23 november 2021

Skickas ut den 24 november

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Information från Kulturdepartementet via Skype

3. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Ralph Hermansson

4. En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (KrU2y)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Inkommen skrivelse
Dnr 637-2021/22

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Meddelas senare

Bilagor