Kulturutskottets sammanträde

14.30 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2021/22:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:9
Datum och tid: 2021-11-25 14:30
Plats: Lektionssal 1 RV2

1. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Ralph Hermansson

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde


Bilagor