Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 25 november 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:18
Datum och tid: 2021-11-25 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Presentation och behandling
Föredragande: MN, RUFS, och EF

3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

4. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: ALK och SM

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2021/22:16 och 17
Punkt 2: Förslag till uppföljningsrapport UO 20
Punkt 3-4: PM
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan