Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 januari 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:27
Datum och tid: 2022-01-20 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Kommissionens förslag om inrättande av en social klimatfond
Överläggning
Statssekreterare Elin Eliasson
Finansdepartementet

COM(2021) 568 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om av en social klimatfond

2. Justering av protokoll

3. Cirkulär ekonomi (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

4. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motion 2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 26 och
motion 2021/22:3436 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 9 till näringsutskottet
Föredragande: SM

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 25 januari 2022 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Överläggningspromemoria och COM-dokument
Punkt 2: Protokoll 2021/22:25
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM och motionerna 2021/22:3684 och 2021/22:3436

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan