Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 27 januari 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:29
Datum och tid: 2022-01-27 10:00
Plats: Sammanträde på distans

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Brott mot djur (MJU12)
Justering
Prop. 2021/22:18 och motioner
Föredragande: AS

4. Livsmedelspolitik (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: SM

5. Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (MJU18)
Beredning
Prop. 2021/22:58 och motioner
Föredragande: CN

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 februari 2022 kl. 11:00Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2021/22:27
Punkt 3-4: Förslag till betänkande
Punkt 5: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan