Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 maj 2022

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:48
Datum och tid: 2022-05-12 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. En ny växtskyddslag (MJU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:148 och motioner
Föredragande: NL

3. Ett differentierat strandskydd (MJU27)
Fortsatt beredning
Prop. 2021/22:168 och motioner
Föredragande: ALK

4. Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft (MJU28)
Beredning
Prop. 2021/22:210 och motioner
Föredragande: NL

5. Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog (MJU30)
Beredning
Prop. 2021/22:207 och motioner
Föredragande: CN

6. Vårändringsbudget för 2022
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2021/22:99 och motion
Föredragande: MB

7. Årsredovisning för staten 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skriv. 2021/22:101
Föredragande: MB

8. 2022 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: MB

9. Vägar till hållbara vattentjänster
Beredning
Föredragande: CN

10. Miljö- och jordbruksutskottets tematiska konferens
under det svenska ordförandeskapet våren 2023
Beredning
Föredragande: NL

11. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdag 17 maj 2022 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2021/22:46 och 47
Punkt 2 – 3: PM
Punkt 4 – 6: PM och motioner
Punkt 7 - 8: PM
Punkt 9: EU-listan