Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2021/22:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2021/22:9
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: OBS Fysiskt möte - Lektionssal 1, RV-2

1. Information om Jordbruksverkets arbete och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport: Statens ansvar för veterinär service - Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4)
Generaldirekör Christina Nordin och Hillevi Lindström, chef för distriktsveterinärerna
Jordbruksverket

2. Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service (MJU9)
Beredning
Skr. 2020/21:223 och motioner
Föredragande: SM

3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 (MJU1y)
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2021/22:1 och motioner
Föredragande: AS

4. Höständringsbudget för 2021
För ev. yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2021/22:2
Föredragande: MB

5. Tillämpning av subsidiaritetsprincipen
För ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: NL

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 19 oktober 2021 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2-3: PM och motioner
Punkt 4-5: PMDessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider